Producer Tetsuya Mizuguchi
Director Jun Kobayashi (MEM)
Art Director & Lead Artist Katsumi Yokota
Programming Director Mitsuru Takahashi
Game Designers Hiroyuki Abe
Katsuhiko Yamada
Graphic Artists Yasuhiko Matsuzaki (MEM)
Noboru Hotta (MEM)
Hideaki Takamura
Jake Kazdal
Haruka Yoshida
Programmers Osamu Kodera
Kyosei Yukimoto
Keiichi Noda
Assistant Producer Mineko Okamura
Assistant Director Yu Ohmura
Sound and Music WAVE MASTER Inc.
Sound Producer Yukifumi Makino
Sound Director Tatsuya Kosaki
License Co-Ordination Fumitaka Shibata
Artist Co-Ordination Masakazu Hiroishi
Sound Creator Keiichi Sugiyama
Assistant Sound Creator Tomonori Sawada
Koji Sakurai (Cubisme)
Masafumi Ogata (AMD CO..LTD.)
Sound Design and Supervising Ebizoo Tanuma
Music
Buggie Running Beeps Keiichi Sugiyama
© Wave Master inc.
Protocol Rain mist
© Wave Master inc.
Creation The State Of Art (Part 1 - 6) Ken Ishii
Written and produced by Ken Ishii 2001 at Far East Lab
Special Thanks: Katsuhito Fujii
ROCK IS SPONGE JOUJOUKA
Written by T.Suzuki/M.Tsunoda/M.Kurihara
© GOA inc.
Fear Adam Freeland
© Marine Parade.
Realize Coldcut & Tim Bran
© NINJA TUNE 2001
F6-G5 ebz
Adam Freeland
© Wave Master inc.
p-project oval
© oval/markus popp.2001
 
Tuning Co-operation SARUGAKUCHO Ryosuke Oishi
Koji Nojiri
Hiroshi Sato
Toru Hashimoto
Noboru Matsumoto
Atsushi Miyake
Miyuki Sato
Technical Director Osamu Hori
Technical Producer Ryuichi Hattori
Special Thanks to All UGA members and their families

Toru Mita
Takashi Okamura
Koji Kaifu
Shigeru Araki
Michio Yokomizo
Ryutaro Sugiyama
Yoshiyuki Okitsu
Toshihide Ozeki
Takao Esaka
Producer's Special Thanks to Masatsuka Saeki
Megumi Hosoya
Sei Ishii
Hisakazu Hirabayashi
Mitsuhiro Takemura

The soul of Kasumba Buore (1955-2001)

Simon & Jason
Sega of Japan Publishing Unit Masanao Maeda
Seigo Tabira
Mitsuru Takahashi
Hiroyuki Miyazaki
Yasunobu Masahiro
Seijiro Sannnabe
Emi Sasaki
Junichirou Takahashi
Shinobu Shindo
Yasushi Yamashita
PR Yasushi Nagumo
Tomoe Akama
Junji Yamazaki
Mineko Okamura
Promotion Art Director Masahiro "magic" Kobayashi
Executive Producer Tetsu Kayama (SEGA)
Created by United Game Artists
Presented by Sega
K-Project Dedicated to the incredible creative soul of Kandinsky.
 
Rez
News
Media
Artwork
Other