Koei Japan
Main Character Design Akihiro Yamada
Main Theme Song "Magic Goku" Yukihide Takekawa
Chief Game Design Minoru Honda
Game Design Hidetaka Miura
Inuichiro Yasuda
Kazunori Kuroyone
Masaki Kunikyo
Chief Programmer Isamu Nishimori
Programmer Shinkichi Yaegashi
Chiaki Machida
Noriaki Toshikawa
Twin
Naoki Kanari
Kenji Takei
Lucifer
Haruhiko Machida
Field Units Chief Osamu Kawamura
Field Units Korosuke Kasuga
Keiko Yamazaki
Kazunori Hashimoto
Takashi Kimura
Daisuke Watanabe
Tsutomu Ozawa
Kokichi Munechika
Yura Nishizaka
Rika Kunishita
Yui Murachi
Effects Chief Miho Tanaka
Effects Tetsushi Sekiya
Shira
Kou Imamura
World Map Chief Mayumi Hayashi
City Background CG Chief Yumi Yamazaki
Face CG Chief Kageyu
Face CG Mayuko Omori
3D Field Chief Kazumasa Kojima
3D Field Takashi Nakashima
Yumi Yamazaki
Noriko Ohashi
Masayuki Minagawa
Yuki Orihashi
Saru Takahashi
Yuki Kusumi
Sub Character Design Kageyu
Yumi Yamazaki
Monster Design Ryota Kamei
Mayuko Omori
Takeshi Yamamoto
Ayumu Ishiwata
Keita Kobayashi
Satoshi Saka
Tashiyuki Takeyasu
Shira
Movie Hiroshi Shoji
Audio M A S A
Nanazo
Hajime Takai
Sound Effects Mahito Yokota
Scenario / Message Yoshihisa Watanabe
Hidetake Miura
Masaki Kunikyo
Manual Yoshihisa Watanabe
Masato Yoshikawa
Special Thanks Digimation Co., Ltd
CG Director Yoshifumi Sanada
Sound Director M A S A
Director Minoru Honda
Producer Kazuta Imamura
Planning and Production Fu-Qi
Localization Staff
Producer Run Lee
Director Keita Takahashi
Chief Programmer Keita Takahashi
Programmer Yan Zhang
Computer Graphics Mayumi Hayashi
Katsui Aizawa
Movie Hiroshi Shoji
Planning Kip Sam Fong
English Text Duke Sam Fong
Susie Yamagushi
Public Relations and Marketing Harusato Akenaga
Amos Ip
Special Thanks Movie Television Inc.
 
Saiyuki: Journey West
News
Media
Artwork
Other